Sprey Poliüretan Köpük Sistemler
Yanmaz Sprey Poliüretan Köpük Sistemler
Gerkem” Çevre Dostu Sprey Poliüretan Köpük Sistemler
Sprey Poliüretan Köpük Ses Yalıtım Sistemleri

Sprey Poliüretan Köpük sistemler iki bileşenli ürünlerdir.

A bileşen Poliol Sistemler,B bileşen ise Izosiyanattır.Sprey olarak Poliüretan köpüğün oluşumu,İki bileşenin aynı oranlarda (hacimce 1:1) bir tabanca yardımı ve yüksek basınçlı Poliüretan makineleriyle püskürtülerek ortalama 3 sn de reaksiyonun sonlanmasıdır.

Sprey Poliüretan köpük sistemler yanma sınıfı olarak DIN 4012 normuna göre B1 (Yanmaz) ve B2 (Alev geciktiricili) olarak ikiye ayrılır.Sprey Poliüretan Köpük sistemler,uygulama alanlarına göre farklı yoğunluklardauygulanabilir.