Polymerik izosiyanatlar sert poliüretan köpük uygulamalarında,poliüretan zemin kaplamaları ve yapıştrıcı sektörlerinde de sertleştirici bileşen olarak kullanılmaktadır.