Sprey Poliüretan Köpük

1-5 Sn.De Hızlı Kuruma
2-Alev Yürütmez, Damlama Yapmaz
3-1000 M2 Uygulama Kapasitesi
4-Ek Yeri Yoktur
5-Isı Köprüsü Oluşmaz
6-Nem Ve Rutubete Kesin Çözüm
7-50-55 Db. Ses Yalıtımı
8-Suya Karşı Bariyer Özelliği

 

Poliüretan Nedir?

Poliüretan iki ana kimyasal,izosiyanat ve hidroksil grubu içeren poliol karışımlarının reaksiyonu sonucunda oluşan plastiğin bir alt grubudur.
Kimyasal olarak molekül yapısında NCO grubuna sahip izosiyanatlar ile OH grubuna sahip Poliollerin tekrarlar şeklinde devam eden polimer yapısı poliüretanı oluşturur.
Farklı molekül yapısındaki poliol ve izosiyanatların kullanılması değişik yapıdaki polimer strüktürlerine neden olmuştur.
Bu özelliğinden dolayı Poliüretan yaşantımızın her alanına girmeyi başarmıştır.

Poliüretan Köpük Reaksiyon Zamanları

Sıvı fazda bulunan bileşenlerin polimerizasyon reaksiyonu ile poliüretan köpüğü oluşturana kadar geçen süre 3 aşamada incelenir.

1.Kremleşme Zamanı
Poliol sistem ile izosiyanatın karıştırılmasından köpüğün şişmeye başladığı ana kadar geçen süre kremleşme zamanıdır.

2.İplikleşme Zamanı ve Yükselme
Kremleşme zamanının sona ermesi ile,köpük yükselmeye başlar.Köpüğe temas edildiğinde yapı ipliksi bir görünüm alır.
Kremleşme zamanının sona erdiği, köpüğün yükselmeye başladığı süre ile yükselmenin sona erdiği sure iplikleşme zamanıdır.

3.Dokunma Zamanı
İplikleşme sonrası köpük oluşmuştur.Fakat köpüğe dokunulduğunda ele yapışır.Bir sure sonra dokunma eylemi tekrarlandığında ele yapışmaz.Karışımın başladığı andan,köpüğe dokunulduğunda yapışmadığı sürece kadar geçen zaman dokunma zamanıdır.
Poliüretanlar kullanım alanlarına gore sıvı formdaki hacimlerinin 100 katı kadar genleşebilme özelliğine sahiptirler. Bu nedenle poliüretan çok geniş bir kullanım alanına sahiptir.
Poliüretan kimyasal yapısına ve karışım oranına göre esnek, yarı esnek ve sert köpük olmak üzere 3’e ayrılır. Sert poliüretan köpükler, reaksiyon sonunda şekil değiştirmez, rijit formunu korurlar.

Sprey Poliüretan Köpük Nedir?
İki ana bileşen Poliol ve ızosiyanatın belirli sıcaklık ve yüksek basınç koşullarında karışımı sağlanarak 3 sn gibi kısa bir sürede bir tabanca yardımıyla püskürtülerek Poliüretan Köpüğün elde edilmesidir.

Sprey Poliüretan Köpük mobilize edilmiş araçlarla uygulanır. Mobilize edilmiş araç içerisinde, Yüksek basınçlı sprey poliüretan makinesi,kompresör ve hammadde yer almaktadır.Makinenin sahip olduğu 90 mt hortum uzunluğu sayesinde en az 20 katlı bir binada uygulama rahatlıkla yapılabilir.

Sprey Poliüretan Köpük Nasıl Uygulanır?

1-Keşif
Uygulaması öncesi yalıtım yapılacak proje alanı mutlaka tecrübeli ekibimiz tarafından titizlikle ziyaret edilir.Keşif çalışması ücretsizdir ve firmamızın müşterilerimize daha iyi hizmet vermek adına yapılan bir ön çalışmadır.

Yalıtımla yapılmak istenenin ne olduğu ve hangi amaç için yapılacağı çok önemlidir.

Uygulanacak yüzey tipi iyi tespit edilmelidir.

Çevre şartları, kış ve yaz aylarında proje alanının iklimsel koşulları mutlaka değerlendirilmelidir.

Yapılan keşif çalışması doğrultusunda, uygulanacak köpüğün yoğunluğu ve kalınlığı tespit edilir.

2-Uygulama Öncesi Hazırlık
Uygulama yapılacak yüzey mutlaka kuru olmalıdır.

Nemli ya da ıslak yüzeylere kesinlikle uygulama yapılmaz.Nem içeriği %5 i geçmemelidir.

Yüzeyde toz,kir yada yapışmayı engelleyecek maddelerin olması durumunda uygulama öncesi mutlaka ilgili alan mekanik yada kimyasal yollarla temizlenmelidir.

Poliüretan uygulandığı yüzeye %100 yapışır.Bu nedenle,uygulama gerekmeyen yerlere sıçraması durumunda sorun teşkil edebilir.Zarar görebilecek yüzeylerin maskelenmesinde yarar vardır.

Çok düşük ya da yüksek ortam sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.Düşük sıcaklık,reaksiyonun yavaş gerçekleşmesine ve malzemenin yüzeye yapışmasını zorlaştırırken yüksek ısı ise katalizör görevi görür ve reaksiyonun daha hızlı olmasına neden olur.Bu durum köpüğün oluşumunu olumsuz etkileyebilir.

3-Uygulama
Sprey poliüretan köpük uygulamaları deneyimli uygulama ekibimiz tarafından yüksek basınçlı poliüretan püskürtme makineleriyle yapılır.

Makinelerimizin, uygulama yüzey tipide dikkate alınarak belirli sıcaklık ve basınç ayarları yapılır.Gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra,ortalama kalınlığa göre malzeme püskürtme işlemi başlar.İlk püskürtme işlemi ile oluşan Poliüretan Köpük yüzeye yapışmayı sağlamak için astar olarak atılır.Sıvı halde püskürtülen malzeme yüzeye %100 yapışır.Yapıştırmak için herhangi ek bir yapıştırıcıya gerek duyulmaz.

İstenilen ortalama kalınlık ne ise,Poliüretan Köpük katlar üstüne püskürtülmek suretiyle son halini alır.3 sn gibi kısa bir sürede kendi hacminin yaklaşık 30-40 katına çıkar ve Poliüretan köpük oluşumu gerçekleşir.10. sn de Poliüretan Köpük reaksiyonu tamamen sona ermiştir ve köpük oluşumu sona ermiştir.

Poliüretan Köpük uygulama sonrası,köpük üzerine ek bir işlem yapılacaksa 24 saat malzemenin olgunlaşması ve içerisindeki reaksiyonun tamamen sona ermesi için beklenmesinde yarar vardır. Uygulama sonrası gerekli temizlik yapılır ve proje teslim edilir.

Nedem Sprey Poliüretan Köpük?
Türkiye de kullanılan ısı yalıtım ürünleri arasında Isı iletkenlik katsayısı en düşük malzeme Poliüretan Köpüktür.( Λ= 0.022 W/mK )Λ

Poliüretan köpük %90-95 kapalı hücre yapısına sahiptir. Sahip olduğu bu yapıdan dolayı iyi bir Isı yalıtım malzemesidir.

Ek yeri yoktur.

Yekpare uygulanır. Bu nedenle ısı köprüsü oluşmaz,ısı kaçaklarının önüne geçilmiş olur.

Her yüzeye %100 yapışır.(Ahşap,beton,tuğla,kiremit,metal yapılar vb)Ek bir yapıştırıcıya ve yüzeye tutunması için dübele ihtiyaç duymaz.

Nem ve rutubetin oluşumunu %100 engeller.

-35 ve +90 C lere kadar dayanıklıdır.Hiçbir şekilde eğilme,bükülme,genleşme,çekme olmaz. .

Alev yürütmez , erimez ve damlama yapmaz. (DIN 4102,B2 sınıftır)
Alev almaz sistem çözümleri vardır.(B1 Yanmaz PU)

Bakteri ve haşere barındırmaz.

Çürümez,koku yapmaz,hijyenikir.

Kimyasallara karşı dayanıklıdır.

Hafif bir malzemedir. Binaya ya da uygulama yapılan yere ağırlık vermez.

Yatay ve düşey zeminlerde kolaylıkla uygulanabilir.

Eski yada yeni her türlü yapıya uygulanabilir.

Ulaşılması en zor noktalara ulaşır,en küçük deliği bile doldurur.

Uygulanması çok kolaydır. Zaman tasarrufu sağlar.Günde 1 makine ile 1000 m2 ortalama 3 cm kalınlıkta Poliüretan Köpük uygulaması yapılabilir.

Isı yalıtımında rakipsiz bir üründür. Binalardaki enerji kayıplarının bacalarda %32,çatılarda %20 civarı olduğu düşünülürse Sprey Poliüretan Köpük ile yapılacak yalıtım enerji kaybınızı en aza indirerek,sadece kışın değil yaz aylarında da % 70’e varan ısı yalıtımı sağlanmış olur.

Su yalıtımında bariyer görevi görür. Bu nedenle su sızdırmazlık bandı kullanımına gerek kalmaz .

Önemli ölçüde ses yalıtımı sağlar.(50-55 ds) Gürültü sınıflandırılmasına göre 30-50 desibel=Sessiz olarak tanımlanır.

İstenilen yoğunlukta ve kalınlıkta uygulanabilir.
Sprey Poliüretan Köpük İle Yapılan Yalıtım Uzun Ömürlüdür.
Farklı sıcaklıktaki iki ortam arasındaki ısı transferini en aza düşürmek için kullanılan malzemelere “Isı Yalıtım Malzemesi” denir.

Isı yalıtım malzemelerinin en önemli özelliği Isı iletkenlik katsayısıdır ve λ olarak ifade edilir.
Daha geniş bir tarifle;
Isı iletim katsayısı yükseldikçe,malzemenin ısı yalıtım özelliği kötüleşir.Bu nedenle düşük iletim katsayısına sahip olan malzeme en iyi ısı yalıtımı sağlar.

ISO ve CE Standartlarına göre ısı iletkenlik katsayısı 0,065 W/mK den küçük olan malzemeler Isı Yalıtım Malzemesi olarak kabul edilir.
Kullanılan diğer yalıtım malzemelerine göre Poliüretan Köpük 30 yıl sonunda ısı iletkenlik değerinde %15 lik bir yükselme gözlenir.30 yıl sonra bile rakip ürünlerinin ısı iletkenlik değerinin altında kalır.Buradan da anlaşılacağı gibi,ısı yalıtımında Poliüretana rakip bulmak imkansızdır.

Yalıtım Ürünleri Isı İletkenlik Katsayısı (λ= W/mK)
İlk uygulama değeri 30 yıl sonra
Poliüretan köpük (SPF) 0,022 0,025
Ekspande Polistiren (EPS) 0,040 0,047
Ekstrüde Polistiren (XPS) 0,031 0,037
Mineral Yün (MW) 0,033 0,044

-Açık Çatılar,Teras /Balkon Zeminleri
-Ara Çatıların Zeminleri
-Trapez/Atermit Çatılar
-OSB Ters Tavan Çatılar
-Bodrum/Garaj Tavanları,Sığınaklar
-Temel/Perde Betonlar
-Hayvan Barınakları; Tavuk/Mantar/Yumurta/Büyük&Küçük Baş Hayvan
-Dış/İç Cephe Mantolama
-İki tuğla arası ve betonarme yapılar,saç olukları
-Tank /Boru/Silo yalıtımı
-Tekneler,Gemi Buzhaneleri
-Soğuk hava Depoları
-Frigorofik kasa yalıtımı